NHK会長が不適切字幕を陳謝「チェック機能不十分」

記事に戻る記事に戻る

会員限定記事会員サービス詳細